VELKOMMEN TIL ISH STX

ISH-STX er etableret for at sikre, at flest mulig unge får en gymnasial uddannelse med henblik på videregående uddannelse. Vi udbyder en 3-årig STX og lægger stor vægt på faglighed, studieforberedelse og almen dannelse.

Vi arbejder for at give unge mennesker de bedste faglige, sociale og studieforberedende kompetencer til at balancere videre uddannelse, karriere og liv. Vi arbejder for at skabe forståelse for valg, forfølgelse eller afsøgning af egne interesser gennem forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelse, arbejdsmarked og samfund. Sideløbende med dette fokus vil vi sikre, at trivslen er i højsædet, da trivsel er et bærende element for udvikling af sociale, faglige og studiemæssige kompetencer.

På ISH-STX vil du opleve en lærerstab og ledelse, som tager udgangspunkt i dine individuelle behov, fagligt som socialt. Det ansvar tager vi på os og løfter i fællesskab. Derfor vil du opleve, at samarbejdskulturen, lærer-elev relationer og elevinddragelse er vigtige omdrejningspunkter for vores arbejde.

Få en uddannelse med fokus på individet

3-årig STX

Trygge rammer

Alkoholfrit gymnasium

Midt på Østerbro

Karrierelæring

En god lærer-elev relation

Høj løfteevne

Et stærkt fagligt fællesskab

hvad sker der på ISH STX?