Hvorfor vælge ISH STX

1) Et stærkt fagligt fællesskab og en god lærer-elev relation.‍

Eleverne på International School of Hellerup STX fremhæver altid, at man på ISH STX  bliver set og hørt af både lærere og ledelse.
På et større gymnasium er distancen til lærere og ledelse typisk længere og mere formel. Men på et lille privat gymnasium som ISH STX kender både lærere og ledelse navnene på alle elever. Som elev kan man derfor forvente altid at blive set og hørt. Dette mener vi skyldes, at vi på ISH STX har et stort fokus på at skabe en god lærer-elev relation.

Den gode lærer-elev relation skyldes, udover det at lærerne kender deres elever godt, bl.a. at vi har en mentorordning for vores 1. årgangselever samt et omfangsrigt skole/hjem samarbejde med forældre.

2) Undervisning der gør dig bedre – høj løfteevne
Vores elever har i de seneste 4 år fået et signifikant højere eksamensresultat end deres socioøkonomiske reference, altså højere karakterer, end hvad man statistisk burde kunne forvente af dem. For eksamensåret 2020 havde vi den højeste løfteevne af alle landets STX institutioner (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk).

Årsagen hertil, mener vi, er dygtige lærere, der hvert år deltager i pædagogiske udviklingsprojekter og som pga. en flad ledelsesstruktur har frie rammer til at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte klasses og elevs behov.

‍3) Karrierelæring - Hjælp til fremtidigt uddannelsesvalg

På ISH STX får du gode redskaber til dit fremtidige valg af videregående uddannelse.

Dette ses ved, at en større andel af ISH STXs dimittender er startet på en videregående uddannelse efter to år end landsgennemsnittet. Andelen af elever på landsplan er 71%, mens den for elever fra ISH STX er på 87% (Kilde:Uddannelsesstatistik.dk).

Elever fra ISH STX er dermed bedre og hurtigere til at vælge en videregående uddannelse end landsgennemsnittet, hvilket vi mener skyldes, at vi har et fokus på karrierelæring og hvert år afholder en uddannelsesmesse med tidligere elever fra skolen.

Hvordan ansøger jeg?
‍Du ansøger os via www.optagelse.dk  inden 1. marts.

Hvis man er erklæret ikke-uddannelsesparat eller har været udenfor skolen i 1 år, så skal man normalt til optagelsesprøve ( i maj, juni eller august).

Hvis du har gået eller går på en anden ungdomsuddannelse allerede, så har vi mulighed for at optage dig med det samme. Uanset hvad, så har vi altid tid til at vejlede dig omkring optagelsesprocessen.

Kontakt os derfor gerne telefonisk på 20 72 33 91 eller skriv til os på stxinfo@ish.dk.  Hvis du ønsker at vide mere om vores pædagogiske praksis, strategier og nøgletal, kan du læse mere om ISH STX under fanen Om ISH STX.