Skolepenge

Hvad koster det at gå på ISH STX?

International School of Hellerup er en privat selvejende institution, hvilket betyder, at alle elever skal betale skolepenge.

Det koster 1,900 kr. om måneden, at gå på STX på International School of Hellerup. På hele året skal der betales 22,800 kr, som deles i 12 portioner à 1,900 kr.

Hvornår skal de betales?

Er du tilmeldt betalingsservice, trækker vi din betaling automatisk via Betalingsservice. Det koster 0 kr. pr. regning.

Gebyr for opkrævning: Betaling via indbetalingskort og overførelse via bank 500 kr.

Hvis I ønsker at stoppe betalingen, koster det 500 kr., som vil blive trukket fra den næste regning.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg udmelder mig?

Udmeldelse fra skolen forudsætter to måneders varsel. Dvs. at hvis man fx udmelder sig i januar måned, så betaler man skolepenge for januar og februar. Udmeldelse sker ved, at du udfylder en udmeldelsesblanket, som kan afhentes i skolens sekretariat. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive din blanket.

Hvad dækker skolepengene?

Skolepengene dækker udgifter forbundet med skolen – dog ikke elevers computere og studieturen i 2.g. Studieturen varierer i pris alt efter, om der vælges et rejsemål i eller uden for Europa.

Betalingsservice:

Skolepenge skal indbetales til følgende konto:
Reg.nr: 8401 Konto nr: 0001192154                                                                     

Man kan tilmelde sin betaling til BS på dette link:
Betalingsservice Link