Om ISH STX

ISH STX er en del af en internationale skole, og det udnytter vi, når vi arbejder med globale kompetencer. Vi har også særligt fokus på digital dannelse, skriftlighed, trivsel og meget mere. Hvert år har lærerne et eller flere pædagogiske fokuspunkter, de arbejder bevidst med, og dette er med til at gøre, at ISH STX har en kæmpe løfteevne i forhold til andre gymnasier. Det betyder, at du som elev kan udfolde dit potentiale og få så gode karakterer, som det er dig muligt.