Elev ABC

På ISH STX lægger vi stor vægt på trivsel

Trivsel er et bærende element i elevernes faglige og sociale udvikling. Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring.

På ISH STX anser vi elevinddragelse for at være central. Derfor har elevrådet været aktiv i udarbejdelsen af en trivselspolitik, som skal sikre, at hver enkelt elev engagerer sig og indgår i et fællesskab.  

Vi arbejder hårdt på at blive dygtigere til at synliggøre læringsmål og arbejde anvendelsesorienteret i fagene, således at forståelsen kan bidrage til den personlige og faglige udvikling i den enkelte elevs læringsproces. Det gør vi bl.a. ved:

  • At videreudvikle skolens mentorordning, som skal facilitereovergangen fra grundskolen til gymnasiet ved 2. og 3. årgangselever
  • At gamle elever hjælper nye elever med at ”knække gymnasiekoden”

Elev ABC

I vores online Elev-ABC har vi samlet informationer, som kan hjælpe dig gennem den første tid på skolen. Elev-ABC’en vil sikkert også være god at slå op i igennem hele din gymnasietid. Hvis du er i tvivl om noget og ikke kan finde svaret i elev-ABC’en, er du altid velkommen til at henvende dig på skolens kontor.

Elev ABC