Studierådgivnining

I studierådgivningen kan du få hjælp til alt det, der drejer sig om at være elev på Københavns Private Gymnasium. Studierådgivningen er fordelt på flere roller, og alle har den overordnede funktion at yde støtte til dig med studiet og uddannelsen, hvis du skulle få brug for det. Nedenunder kan du se, hvem du kan kontakte, alt efter hvad du ønsker hjælp til.

Pia Hammerich

Læsevejleder

Er du ordblind? Eller har du svært ved at læse og/eller skrive?

 • Screening 
 • Installation af Appriter til faglig læsning og skrivning
 • Ressourceperson på læseområdet

Kontakt via Lectio eller mail.

Mustafa Gezen

Uddannelsesvejleder

Har du brug for en snak, når studiet bliver svært?

 • Karriere-og studievejledning
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Trivselssamtaler
 • Studiepraktik

Kontakt via Lectio eller mail.

Berit Maanson

Studievejleder

Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?

 • Vejleder om valg af uddannelse efter gymnasiet. 
 • Holder kollektive oplæg i klasserne og individuelle samtaler


Kontakt via mail.

Hatice Özel

Fraværskoordinator

Har du brug for hjælp til at få dit fravær ned?

 • Snak om lektiebyrde
 • Planlæg skriveværksted
 • Snak om fysisk og skriftligt fravær

Kontakt via Lectio eller mail.

Cecilie Eskesen

Støtteperson

Har du en psykisk funktionsnedsættelse, er der hjælp at hente.

 • Formidler viden om ISH STX’s tilbud
 • Orienterer om studieformer og støtte til at tilrettelægge hjemmearbejde 

Kontakt via Lectio eller mail.

Information om videregående uddannelse

På Studievælgeren kan du med udgangspunkt i dine interesser og kvalifikationer få inspiration til valg af uddannelse. Uddannelsesguiden giver detaljeret information om uddannelser, adgangskrav og kontaktinformation til uddannelsesinstitutioner.

På Gennemsnitsberegnerenkan du beregne dit gennemsnit. Hvis du ikke er tilfreds med dit gennemsnit og ønsker at supplere, så kan du læse mere om gymnasial supplering på: https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/gymnasial-supplering-gs

Om studievalgsvejledningen på ISH-STX

På ISH-STX har alle elever adgang til studievalgvejledning gennem vores samarbejde med Studievalg Danmark. Vores vejleder fra Studievalg Danmark holder seminarer og individuelle samtaler for alle elever, især 2. – og 3.g’ere. Vores faste studievalgvejleder fra Studievalg Danmark hedder Berit Maanson. Når Berit kommer på besøg på skolen, vejleder hun både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet. Hvis en elev har spørgsmål til studievalg, kan hun kontaktes på email: bema@studievalg.dk

Lovgivning

Hvis du vil vide mere om lovgivningen bag valgmulighederne, kan du finde bekendtgørelserne her:

Retsinformation

UVM: Vi glæder os til at se dig til eksamen ved ISH STX