Naturvidenskabelig studieretning

Hvorfor vælge den naturvidenskabelige studieretning?

Denne studieretning er for dig, der ønsker at blive klogere på den natur, som omgiver os, og hvordan den er bygget op. Du vil blive klogere på både matematikken, fysikken og kemien bag naturen.

Matematik er en essentiel del af det at bedrive videnskab i dagens samfund. På denne studieretning fylder matematik derfor mest. Matematik vil give dig kompetencer til at kunne udføre og forklare nogle af de forsøg, som du skal udføre i kemi og fysik. På denne studieretning kommer du derfor i høj grad til at få kompetencer, der sætter dig i stand til at tænke logisk i forhold til videnskabelige forsøg. Undervisningen lægger derfor op til, at du ud fra en teoretisk viden om naturen efterprøver den i skolens laboratorium.

Studieretningen lægger også op til aktiviteter udover den normale klasseundervisning, både på skolen og ud af huset. Studieretningen har tidligere bl.a. besøgt steder som Experimentarium og Niels Bohr instituttet.  Du kan læse mere om fagene ved at følge dette link til deres læreplaner

Hvad kan du blive?

Du kan ved at bruge følgende link se, hvor mange og hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver dig adgang til (Husk selv at angive 2. fremmedsprog og evt. valgfag):

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Grundforløb før valg af studieretning

De første tre måneder på ISH STX skal alle elever igennem et grundforløb for at kvalificere sit valg af studieretning. Valget af studieretning foregår i slut oktober. I forbindelse med grundforløbet modtager eleverne normal undervisning, men følger også to fag, som de skal op til prøve i til slut oktober. Fagene hedder naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Karaktererne til denne prøve kommer til at stå på elevernes eksamensbevis (dog kun med en vægtning på 0,25).  

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi og forkortes i daglig tale til NV. I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a. at arbejde med forsøg i laboratoriet, at samle empiri ved arbejde i naturen, samt at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Almen sprogforståelse (AP) er et fagsamarbejde mellem de sproglige fag. Eleverne arbejder med kommunikation, grammatik og sproghistorie. I daglig tale kaldes det AP. AP sikrer, at alle elever får et fælles grundlag for at lære sprog og viden om de sproglige studieretninger. I almen sprogforståelse lærer man bl.a. om årsagerne til sprogenes ligheder og forskelle, at analysere sprog og om sprogbrug i forskellige sammenhænge og lidt om latin og latins betydning for andre sprog.