Sproglig studieretning

Hvorfor vælge sproglig studieretning?

Denne studieretning er for dig, der elsker sprog og kultur. Den sproglige studieretning er for dig, der ønsker at lære mere om forskellige kulturer samt deres sprog.

Samspillet mellem forskellige sprog går ud på at gøre dig dygtigere til at kunne forstå, hvordan sprog er bygget op. Du bliver bedre til formidling og kommunikation på alle dine sprog og får dermed adgang til den globale verden på et mere avanceret niveau. Samspillet mellem engelsk og samfundsfag har et mere kulturelt fokus, der lægger op til, at du lærer meget om andre kulturer og samfund, hvilket gør dig i stand til at kunne beskrive og forstå kulturel praksis og kulturelle forskelle. Her arbejdes der primært med tekster eller visuelt materiale, som du skal afkode ved hjælp af fagenes metoder.

Studieretningen lægger i høj grad også op til aktiviteter udover den normale klasseundervisning, både på skolen og ud af huset. Blandt andet deltager elever fra linjen hvert år til ungdommens folkemøde og andre spændende aktiviteter. Eleverne kommer også i teatret og ser engelskprogede stykker og har været med til workshops med folk specialiseret i retorik og drama.Du kan læse mere om fagene ved at følge dette link til deres læreplaner.

Hvad kan du blive?

Du kan ved at klikke på studieretningerne se, hvor mange og hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver dig adgang til (Husk selv at angive dit 2. fremmedsprog og evt. valgfag):

Engelsk A, Spansk A og Latin C
Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B

Grundforløb før valg af studieretning

De første tre måneder på ISH STX skal alle elever igennem et grundforløb for at kvalificere sit valg af studieretning. Valget af studieretning foregår i slut oktober. I forbindelse med grundforløbet modtager eleverne normal undervisning, men følger også to fag, som de skal op til prøve i til slut oktober. Fagene hedder naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Karaktererne til denne prøve kommer til at stå på elevernes eksamensbevis (dog kun med en vægtning på 0,25).  

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi og forkortes i daglig tale til NV. I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a. at arbejde med forsøg i laboratoriet, at samle empiri ved arbejde i naturen, samt at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Almen sprogforståelse (AP) er et fagsamarbejde mellem de sproglige fag. Eleverne arbejder med kommunikation, grammatik og sproghistorie. I daglig tale kaldes det AP. AP sikrer, at alle elever får et fælles grundlag for at lære sprog og viden om de sproglige studieretninger. I almen sprogforståelse lærer man bl.a. om årsagerne til sprogenes ligheder og forskelle, at analysere sprog og om sprogbrug i forskellige sammenhænge og lidt om latin og latins betydning for andre sprog.